Lyckat experiment om havsförsurning avslutat (in Swedish)

Den 26 juni hade KOSMOS-teamet, efter 107 dagars provtagning, den sista och därmed avslutades fem månader intensivt arbete för gruppen. Under lördagen den 20 juli plockades de sista mesokosmerna upp ur Gullmarn och den experimentella delen av KOSMOS 2013 är därmed avslutad. Sedan vintern har 69 forskare från 12 länder deltagit i en av världens största studier av havsförsurningens effekt på planktonsamhället.

Forskningsfartyget ALKOR ankom under torsdagen till Lysekil för att plocka ned och frakta hem de 10 stora plastpåsar och deras ställningar som hängt ute i fjorden. Vattnet i fem av påsarna har varit behandlat med den koldioxidnivå som förutspås att finnas i havet år 2100 och vattnet i de övriga fem har representerat dagens nivå. Varannan dag har 50 fysiska, biologiska och kemiska parametrar mätts, vatten har samlats in, filtrerats och nu åker forskarna hem med tusentals prover att analysera. Ombord på ALKOR packades även den flera ton tunga utrustning som teamet fraktade med till Lovéncentret Kristineberg för att utföra ytterligare experiment och undersökningar på laboratoriet. Lastningen under helgen gick som förväntat, och måndag lämnade ALKOR fjorden med kurs mot Kiel. Nu påbörjas en lång analyseringsprocess av allt material och data som samlats in.

Största experiment som gjorts på havsförsurning

KOSMOS 2013 har varit det längsta experiment som gruppen, som koordineras från GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel, har genomfört. Trots några väderberoende problem i den inledande fasen har de lyckats att fullfölja projektet enligt planerna. Proverna de har tagit och experimenten som utförts kanske kan ge oss en idé om hur Gullmarns planktoniska organismer skulle påverkas av en förhöjd koldioxidhalt i havet. Men analysarbetet är stort och de första resultaten väntas först komma om 10-12 månader.

Läs mer om projektet på BIOACID (Biological Impacts of Ocean ACIDifications) hemsida (länk öppnas i externt fönster)

Läs pressmedelande från GEOMAR här (länk öppnas i externt fönster)

FOTO: Maike Nicolai, GEOMAR

Marie Moestrup Jensen, Göteborgs universitet, 24 July 2013. Article.


  • Reset

Subscribe

OA-ICC Highlights


%d bloggers like this: