Unikt experiment om havsförsurning (video; in Swedish)

Hur ser havet ut om hundra år och vilka marina växter och djur finns kvar? Just nu studerar ett 60-tal forskare försurningens effekter i Gullmarsfjorden, som del i en unik internationell forskningssatsning.
Bakom projektet BIOACID står Helmholtz Centre for Ocean research Kiel (GEOMAR).

Göteborgs universitet, 15 April 2013. Video.


  • Reset

Subscribe

OA-ICC Highlights


%d bloggers like this: