Snabbt försurade hav oroar experter

Forskarna har blivit allt mer uppmärksamma på de ökade koldioxidutsläppens påverkan på havet. Jämfört med före industrialismen har havet blivit 25 procent surare och förändringen går allt snabbare.

Vid Göteborgs universitets marina forskningsstation Kristineberg ska man i ett treårigt projekt studera försurningens effekter. En av forskarna är Michael Thorndyke, professor i experimentell marin biologi.– Försurningen tillsammans med temperaturhöjningen är ett stort problem och vi vet inte vilka effekterna kan bli, säger Michael Thorndyke. Hittills har man litat på havets stora neutraliserande förmåga.

– Det har förvånat oss att förändringen sker så snabbt, säger Michael Thorndyke. Vad man vet är att vissa organismer än känsligare än andra.

Känsligast är djur med skelett, koraller, sjöstjärnor, kräftdjur och musslor, säger Michael Thorndyke. Om PH-sänkningen fortsätter i nuvarande takt kan man inom 40 år ha nått ett stadium där koraller och andra arter löses upp av det allt surare havet. Påverkan kan se olika ut i olika havsområden.

Nedfallet av koldioxid har under de senaste 50 åren ökat så mycket att havet inte klarar att upprätthålla sin buffrande förmåga. Vid Kristineberg kommer man de närmaste åren att genom laboratorieexperiment försöka förutsäga vad som händer med marina organismer i ett försurat hav.

– Om vi lär oss hur effekterna ser ut kan vi också göra mer för att motverka effekterna, säger Michael Thorndyke.

En rad internationella forskare gör nu en gemensam ansträngning att försöka kartlägga ett globalt problem.

Ingrid Gustavsson, Sveriges Radio Ekot, 3 February 2009. Radio (in English and Swedish).


  • Reset

Subscribe

OA-ICC Highlights


%d bloggers like this: